Kirjoitukset Ennustavat Messiasat


Niin hän sanoi heille: “Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! 26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?” 27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

Luukas 24: 25-27

One response to “Kirjoitukset Ennustavat Messiasat”

  1. Opetuslapset itse olivat hitaita uskomaan, mitä profeetat kirjoittivat. Meidän on jopa vaikeampi uskoa tätä. Mutta tämän profeetat selvästi ennustivat. Mooses ja profeetat ennustivat hänen kärsimyksensä ja kuolemansa, mutta sitten myös Kristuksen voiton ja ylösnousemuksen. Opiskele profeettoja, jotta tiedät näiden asioiden varmuuden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *