Kuule ja Tee


”Miksi te huudatte minulle: ‘Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon? 47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan – minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.  48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.  49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

Luukas 6: 46-49

One response to “Kuule ja Tee”

  1. On paljon vaikeampaa rakentaa taloa kalliolle. Työ on hidasta ja vaikeaa verrattuna hiekalle rakentamiseen. Jeesus ei sano “jos vedenpaisumus tulee”, vaan “milloin”. Meillä kaikilla tulee olemaan katastrofeja, jotka kohtaavat meitä kerralla tai toisella. Jos olet soveltanut Jeesuksen opetusta elämääsi, selviät onnettomuuden sattuessa, vaikka hänen opetusten soveltaminen on vaikeaa ja hidasta. Kun katastrofi iskee, olet iloinen siitä, että teit niin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *