Suurin Käsky: Rakkaus


Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.’38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ 40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.” 

Matteus 22: 37-40

One response to “Suurin Käsky: Rakkaus”

  1. Pyydä Jeesusta näyttämään sinulle paremmin eri tavat, joilla voit rakastaa lähimmäistäsi. Pyydä häntä näyttämään sinulle, keitä naapurisi ovat. Pyydä häntä auttamaan sinua tulemaan rakastavaksi henkilöksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *